Gå til innhold

Hvilken sporing skal jeg velge?

Det kan være vanskelig å velge i myldret av sporinsgteknologier for fritisbåter.

For fritidsbåter finnes det en rekke ulike sporinsgteknologier hvor de fleste har en GPS-mottaker og en GSM-sender, det vil si at de sender posisjonen over mobilnettet. I noen områder hvor det er dårlig mobildekning velger fiskecamper AIS. GoFish støtter AIS men har også en egenutviklet sporing som sender over mobilnettet. La oss se litt nærmere på AIS og GoFish sin egen sporing.

Hva er AIS? 
AIS står for Anti Collision System og er pålagt kommeriselle båter over 15 meter. Det er i utgangspunktet utviklet for å unngå kollisjoner da posisjonen er synlig for alle andre fartøy samt også via ulike nettsteder.

Hva er AIS klasse A og B? 
AIS finnes som klasse A og klasse B samt også en ny klasse som kalles for AIS klasse B/SODMA. Klasse A krever VHF-sertifikat.
Det som skiller de ulike klassene er blant annet sendeeffekten, der klasse A er desidert best og «prioriteres». Klasse B har lavest sendeeffekt, men er også den rimeligste og den som er mest brukt om bord i fritidsbåter.

Sendeeffekt i watt:

  • Klasse A: 12,5 w
  • Klasse B/SO: 5 w
  • Klasse B: 2 w

Hvordan er dekningen på AIS?
Kystverket har 60 basestasjoner som mottar opp AIS-signaler fra fartøy. Disse har en rekkevidde på 60 nautiske mil. Rekkevidden gjelder imidlertid under optimale forhold og det er kun klasse A som vil ha en slik rekkevidde.

AIS klasse B har lavere effekt og og redusert rekkevidde, også ved sending av signaler til andre båter med AIS. Er båten nært land og ikke i skygge for en basestasjon vil dekningen være god. Det er imidlertid noen dype fjorder der det forekommer dekningsskygge, spesielt på vestlandet og Senja.

Hvor ofte sendes posisjonen med AIS? 
AIS klasse B sender som regel hvert 30 sekund. AIS klasse A sender hvert 2-3 sekund.

Hvordan installere en AIS? 
Det kreves kunnskap og kompetanse for å installere en AIS og vi anbefaler at du benytter fagfolk til selve installasjonen og konfigureringen. Når du går til innkjøp av en AIS trenger du en GPS- og en VHF-antenne. I tillegg skal AIS-en kobles til strøm. Det finnes også håndholdte AIS-er, som kan tas på land og lades opp.

Kan jeg bruke GoFish dersom jeg har AIS?
Ja, GoFish støtter AIS. Det vi trenger fra deg er MMSI-nummeret for hver enkelt båt samt en e-post med din signatur som bekrefter ovenfor Kystverket at GoFish kan hente ut posisjonen på dine båter.

Hva koster en AIS?
En bra AIS klasse B koster fra ca 4.000-5.000 kroner. Klasse A koster fra 20.000 kroner.

Hvordan fungerer GoFish-sporingen?
Sporingen i GoFish består av en GPS-mottaker og GSM-sender som er støypet inn i en boks slik at den er helt tett. GoFish-sporingen leter alltid etter best dekning og sender derfor både via Telenor og Telia. Bor du et sted hvor Telia har bedre dekning vil sporingen sende via Telia.

Hvor ofte sender GoFish posisjonen?
Posisjonen sendes hvert minutt så lenge båten er i bevegelse. Når båten står i ro, f.eks. i forbindelse med fiske vil sendingsintervallet gå ned for å spare strøm på batteriet.

Tåler GoFish-sporingen vann?
Ja. Sporingener helt tett og kan fint plasseres i friluft, f.eks. på en bøyle. Den aller beste dekningen får man dersom sporingen er i fri luft.

Er det vanskelig å installere en GoFish-sporing?
Nei. En bruksanvisning følger med sporingen og du kan selv installere. Det tar ca 20-30 minutter per båt.

Må GoFish-sporingen kobles til strøm?
Ja. Sporingen kobles til batteriet om bord i båten. Sporingen leser også av batterispenningen og vil gi deg et varsel i GoFish dersom spenningen går ned.

Hvor mye koster GoFish-sporingen?
Se Prisoversikt GoFish.