Gå til innhold
Alle systemer fungerer som normalt.

Gjesteregister

 • Ja det kan du. Dersom dine gjester ønsker å bli slettet slettes all informasjon om gjesten. Fangstinformasjon blir ikke slettet, men informasjon om gjesten som registrerte fangsten slettes.

 • Vi tar datasikkerhet på alvor og lagrer personinformasjon trygt i vårt datasenter. Vi ber likevel deg som eier av fiskecampen å være påpasselig med passord slik at ikke uvedkommende kommer inn i din portal.

 • Gjesteregisteret inneholder informasjon om dine gjester og må benyttes for å kunne ta i bruk all funksjonalitet i GoFish, blant annet for at gjesten skal kunne gjennomføre sikkerhetssjekk og fangstregistrering.

 • Det er obligatorisk å fylle inn fornavn, etternavn, fødselsdato og mobilnummer. I tillegg kan du bruke dette som et utvidet gjesteregister ved å fylle inn e-post, hjemadresse, pårørende, størrelse på flytedress. Dette er ikke obligatorisk.

 • Gjesteregisteret brukes for å knytte en gjest til en båt slik at dine gjester skal kunne foreta sikkerhetssjekk før de går på havet og registrere fangst når de kommer på land. Det vil forenkle og registreringen av fangst betraktelig samtidig som sikkerhetssjekken bidrar til økt sikkerhet for dine gjester.

 • Gjesten kan per nå ikke registrere seg selv i GoFish. Vi ser på muligheten for at gjester skal kunne fylle inn informasjon om seg selv før de ankommer ditt anlegg, alternativt i forbindelse med ankomst.

Rapportere fangst

 • I henhold til Fiskeridirektoratets forskrift skal hver fisketur registreres med tilhørende fangst, null fangst eller utsluppet fisk. Artene som skal registreres og rapporteres er torsk, sei, kveite, steinbit og uer rapporteres.

 • Den enkelte turistfiskebedrift er pålagt å informere sine gjester om det nye regelverket og oppfordre til korrekt registrering av fisketurer med tilhørende fangst/ikke fangst. Turistfiskebedriften er ansvarlig for å ha systemer for rapportering.

 • Den enkelte fiskecamp bestemmer selv hvordan man ønsker at fisketurer skal registreres. I GoFish er det gjesten som gjør denne registreringen. Dine gjester registrerer sin fisketur med fangs/ikke fangst etter hver tur på en egen registreringsstasjon.

 • Ja. Dersom det er åpenbare feil kan du redigere innregistrert fangst. Fangsten kan ikke redigeres etter at den er rapportert til Fiskeridirektoratet. Fangsten redigeres under «fangst» i din GoFish-portal.

 • I fangstrapporten fremgår følgende informasjon; navn på fiskecamp, dato for fisketur, fangst med arter og antall, null fangst, utsluppet fisk med arter og antall. Informasjon om båt, posisjon, mannskap og båtfører blir ikke rapportert. Fangstrapporten sendes automatisk hver mandag.

Sikkerhetssjekk

 • En sikkerhetssjekk i GoFish er en sjekk din gjest (båtfører) gjør før han eller hun går på havet for å indikere hvor mange som er om bord, hvor lenge de har tenkt å være på sjøen samt at gjesten bekrefter at de har satt seg inn i sikkerhetsreglementet før de går på sjøen.

 • Det er båtfører i følget som er ansvarlig for å ta sikkerhetssjekken på vegne av gruppen. Sikkerhetssjekken gjøres på GoFish-stasjonen (nettbrett). Det vil i løpet av sesongen 2019 også være mulig for gjesten å gjennomføre sikkerhetssjekk på sin egen mobil.

 • Sikkerhetssjekken tas før hver båttur slik at du alltid vet hvor mange som er om bord i båten.

 • Båten blir rød i kartet og det vil komme opp et varsel om at sikkerhetssjekk ikke er foretatt.

 • Ja, det er mulig, men gjesten bør oppfordres til å ta sikkerhetssjekken selv.

Sporing

 • GoFish leveres med GSM-sporing. Sporingsenheten inneholder et SIM-kort som bruker både Telenor og Telia sitt nettverk. Det gir god dekning de fleste steder langs kysten. Sporingsenheten kobles til batteriet om bord i båten og kan lese av spenningen på batteriet.

 • Nei. GoFish-sporingen er enkel å koble til. Du vil få tilsendt en brukerveiledning som går igjennom tilkobling steg for steg slik at du ikke kobler feil. Det du trenger å vote er hva som er pluss og minus på batteriet.

 • Nei. En greit utrustet verktøykiste holder. Du trenger en tang for å klippe kabler, en tang for å ta av gummien rundt kabalen, en skiftenøkkel og en klemme.

 • Sporingsenheten bør plasseres slik at den har fri «utsikt». Den kan plasseres innvendig, men bør være nært vindu. Sporingsenheten er vanntett og har IP64 og kan plasseres i friluft.

 • Nei. Sporingsenheten har ikke noen knapp for å varsle om nød eller annen varsling. Vi anbefaler at alle fiskere har med seg mobiltelefon med ditt nummer lagret.

 • Ja. Dersom du har AIS kan vi importere AIS-data slik at du kan bruke GoFish akkurat som vanlig. Vi kan dessverre ikke importere data fra andre GSM-sporingsenheter.

 • Hvert minutt. Så lenge båten er i bevegelse vil posisjonen oppdateres hvert minutt. Dersom båten ligger i ro innenfor en radius på 25 meter vil enheten sende sjeldnere for å spare batteriet.

 • Nei, det er kun du som kan se båtene når du bruker GoFish-sporing. Dersom du har installert AIS vil også andre båter kunne se dine båter.

 • Hvis posisjonen er gammel bør du sjekke tilkoblingen slik at du er sikker på at enheten får strøm. Dersom alt er riktig og båtens posisjon fortsatt er gammel kan det være at sporingsenheten er defekt. Meld i fra om dette til support@gofish.no og du vil få en ny enhet. Du vil få tilsendt en returlapp slik at du kan returnere den defekte enheten.

Dokumentasjon:

Har du et spørsmål som ikke er med i listen?

Kontakt oss på epost support@gofish.no eller ring vår support på 477 90090