Gå til innhold

GoFish er integrert med nødetater

Nå kan du dele informasjon med offentlige nødetater

Turistfiskeanlegg kan være en viktig ressurs i en nødsituasjon, sier redningsleder Raymond Prestøy ved Hovedredningssentralen (HRS). Hittil har ikke norske nødetater hatt god nok informasjon om hvor turistfiskeanlegg holder til og heller ikke nødvendig kontaktinformasjon til respektive anlegg. I en nødsituasjon er tid en kritisk faktor og det er nå mulig for GoFish-kunder å dele slik informasjon med offentlige nødetater.

Hva betyr det for meg som bruker GoFish?

Ved behov vil offentlige nødetater få tilgang til informajson om ditt anlegg. De vil kunne bruke informasjonen til å komme i kontakt med deg i forbindelse med en nødsituasjon.

Må jeg dele informasjon med nødetater?

Nei du må ikke dele informasjon. Men vi oppfordrer sterkt turistfiskeanlegg som bruker GoFish til å dele informasjon med nødetater da det vil kunne bidra til å styrke beredskapen.

Hvilken informasjon deles?
  • Geografisk posisjon for havn
  • Kontaktinformasjon til bedriften
  • Antall båter med sporing (GoFish eller AIS)
  • Antall båter uten sporing
  • At bedriften disponerer reservebåt i beredskap
Hva menes med reservebåt i beredskap?

Nødetatene forutsetter at turistfiskeanlegg i all hovedsak har tilgang på en reservebåt i tilfelle en nødsituasjon. Det kan være egeneid båt eller enkel tilgang på en annen båt dersom uhellet skulle være ute.

Hvordan deler jeg informasjon?

Logg in i GoFish og trykk på tannhjulet oppe i høyre hjørne, der navnet på ditt anlegg står. Velg «Aktiver funksjonalitet» i listen som kommer opp.

Trykk så på linken «Deling av informasjon med nødetater». Les igjennom innholdet og bekreft nederst på siden. Informasjon om ditt anlegg vil umiddlerbart være tilgjengelig for nødetater.

Kan jeg trekke tilbake samtykket om deling av informasjon?

Ja. Det gjør du ved å gå inn i dokumentet på nytt og velge «Nei takk».

Vil offentlige nødetater se posisjonen på mine båter?

Nei, ikke i denne omgang. Vi jobber med en løsning for dette også, men den vil komme på et senere tidspunkt.

Hva ønsker man å oppnå med dette?

En integrasjon med offentlige nødetater styrker beredskapen til sjøs betraktelig. GoFish gir oss muligheten til å dele viktig og relevant informasjon som kan bidra til mer effektive aksjoner. Dette har også vært etterspurt av aktører i bransjen.