Gå til innhold

Hvilken informasjon skal fylles inn?

Det er obligatorisk å fylle inn fornavn, etternavn, fødselsdato og mobilnummer. I tillegg kan du bruke dette som et utvidet gjesteregister ved å fylle inn e-post, hjemadresse, pårørende, størrelse på flytedress. Dette er ikke obligatorisk.