Gå til innhold

1. Leveranse

GoFish driftssystem leveres med følgende elementer:

  • GoFish-stasjon for gjest (1 nettbrett). GoFish for gjest vil også være lett tilgjengelig for gjest på mobil.
  • GoFish-portal (driftsportal for fiskecampen)
  • Sporingsenheter med tilhørende utstyr
  • Opplæring
  • Support

2. Installering og implementering

2.1. Nettbrett med GoFish-appen og GoFish-portalen

Dualog leverer nettbrett til kunden.
Kunden monterer nettbrettet på et tørt sted og sørger for trådløst internett og permanent strøm til nettbrettet.
Dualog aktiverer GoFish-nettbrett og GoFish portal.
Dualog er ansvarlig for opplæring av KUNDE i bruk av GoFish.
Kunden er ansvarlig for opplæring av gjester i bruk av GoFish. Dette gjelder sikkerhetssjekk og registrering av fangst via GoFish.

2.2. Posisjonssporing av båter med standard GoFish-sporingsutstyr

Dualog leverer GoFish-standard sporingsutstyr til hver utleiebåt.
Kunden monterer sporingsenhetene på sine båter og kobler til 12V-anlegg.
Dualog sørger for at hver enkelt utleiebåts posisjoner vises i Kundens GoFish-portal.

2.3. Posisjonssporing av båter med AIS eller annen sporing
Dersom Kunden allerede har, eller ønsker å ha AIS eller annen sporing på sine utleiebåter, skal Kunden informere om dette og sørge for at Dualog får tilgang til posisjonsdata via Kystverket eller sporingsleverandørens API.
Dualog sørger for at hver enkelt utleiebåts posisjoner vises i Kundens GoFish-portal.
Dualog står ikke ansvarlig for utfall av sporing dersom feilen skyldes Kystverket eller sporingsleverandørens tjenester.

3. DRIFT OG SUPPORT
Dualog har ansvaret for drift av GoFish tjenesten. GoFish serversystem driftes i Dualogs profesjonelle datasenter med estimert oppetid 99,5% på årsbasis.
Dualog har ansvar for at systemet til enhver tid er i tråd med gjeldende regelverk for rapportering av fangst og at nødvendige oppdateringer gjøres.
Dualog vil bistå kunden og yte support i ordinær åpningstid. Utenom åpningstid vil feil kunne meldes inn, hvor Dualog kontakter Kunden så snart det lar seg gjøre.

4. GARANTI
For nettbrett gjelder nettbrettleverandørens garantier.
For sporingsenheter så vil Dualog erstatte defekte enheter såfremt de ikke har vært gjenstand for unormal bruk, skade eller påvirkning.
Kunden returnerer defekt utstyr til Dualog. Ved bytte / retur / garantisaker bærer partene hver sine fraktkostnader.

5. VARIGHET / OPPSIGELSE
Avtalen løper inntil den sies den opp. Oppsigelsestiden løper ut inneværende sesong. En sesong er normalt fra 1. mars til 1. oktober.
Dersom Kunden velger å si opp avtalen skal nettbrett og sporingsenheter returneres til Dualog senest 7 dager etter at driftsavtalen er avsluttet.

6. ANSVARSBEGRENSING
Dualog kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes feil i tjenesten eller på utstyr som er levert.

7. BETALING
Ved fast pris faktureres GoFish på forhånd for inneværende sesong. Ved fleksibel pris avregnes GoFish-avgiften i GoFish-portalens aktivitetsrapport. Avgiften regnes ut automatisk basert på bruk av GoFish. Kunden kan enkelt følge med på egen aktivitet og fjerne egenbruk fortløpende i GoFish portalen.

8. KONFIDENSIALITET
Dualog vil behandle alle opplysninger om Kunden konfidensielt. Dualog vil ha administratortilgang til Kundens system for å kunne yte support samt ved avregning av GoFish-avgift.